управувачка оска

  • Steering axle

    Управувачка оска

    Како да се справите со проблемот што тркалата на камионот не можат автоматски да се вратат во вистинската позиција по управувањето? Главната причина зошто тркалата на автомобилот по управувањето можат автоматски да се вратат во вистинската позиција е тоа што позиционирањето на воланот игра одлучувачка улога. Одредувачката улога во автоматското враќање на воланот играат ѓубрето и наклонот на кралот. Ефектот на исправување на ѓубрето од кралот е поврзан со брзината на возилото, додека ефектот на исправување ...