џебна оска

  • Bogie axle

    Богиска оска

    Bogie говорница или тапан оска е збир на суспензија со оски поставени под полуприколка или камион. Оската на Bogie обично има две оски на звук / пајак или две оски на тапан. Аклите имаат различна должина што зависи од должината на приколката или камионот. Едниот поставен капацитет на bogie-оската е 24Ton, 28Ton, 32Ton, 36Ton. Многу корисници сакаат да ги нарекуваат супер 25T, супер 30T и супер 35T.